Tervist, lugupeetud reisija!

Kas oled kunagi astunud hommikul uksest välja ja mõelnud, et täna tuleb kindlasti tore päev ja et saab ikka näha, milliseks kujunevad täna tekkivad õigussuhted ja kas ehk on ees ootamas ka mõni vahva võlasuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isik ehk võlgnik) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist?

Või oled sõitnud ostukäruga poodi ja mõelnud samal ajal, et ei tea, kuidas siin majas on juriidilistel isikutel kombeks oferti ja aktsepti väljendada, et mõned minutid hiljem kaubad kaenlas kontorisse tagasi minnes oleks täiesti kindel, et leping on nüüd kenasti täidetud ja lepingu tõlgendamisel sai lähtutud lepingupoolte ühisest tegelikust tahtest?

Ega vist? Igapäevast elu sellisel viisil juriidiliselt kvalifitseerida oleks päris tavatu ja tüütu. Aga ettevõtjana tuleb Sul igal juhul oma organisatsiooni kõik protsessid ka selle pilguga üle vaadata ning selgeks teha, kes on erinevates õigussuhetes osalevad isikud ning kus ja kuidas on reguleeritud nii Sinu enda kui ka nende tegevus.

Meie ekskursioonidele on oma õigusi, kohustusi ja vastutust teretulnud uurima kõik uudishimulikud ettevõtjad. Aitame Sul aru saada ümbritsevast õigusruumist, pakume tuge oma õiguste, kohustuste ja vastutuse uurimisel ning oleme abiks teadmiste ja oskuste kujundamisel. Saadaval on nii laiale ringile huvilistele mõeldud  avatud koolitused kui ka ettevõtte vajadustest lähtuvalt disainitud tellimuskoolitused, samuti õigusabi ning juhtimisalane nõustamine ja tugiteenused.

Teenuste kavandamisel lähtume Sinu tegevusvaldkonna õigussuhteid reguleerivatest õigusnormidest ning aitame need sisustada just Sinu organisatsiooni jaoks otstarbekate praktikatega.

Tere tulemast eksursioonile!