Koolituse kvaliteedi tagamise alused

Ekskursioonibüroo OÜ (registrikood 11019511) pakub täiskasvanute täienduskoolitust nii avatud koolitustena kui ka tellimuskoolitustena. Käesolevad koolituse kvaliteedi tagamise alused käsitlevad eelkõige veebilehel https://ekskursioonibyroo.ee/ avatud koolituskalendris kirjeldatud koolitusi. Tellimuskoolituste tingimused ja kvaliteedinõuded on täpsustatud teenuse pakkuja ja tellija vahelise lepinguga.

Ekskursioonibüroo OÜ on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanute täienduskoolitusasutusena (täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 180457).

Põhiosa koolitustest kuulub juhtimise ja halduse, majandusarvestuse ja maksunduse, poliitikateaduse ja kodanikuõpetuse ning õiguse õppekavarühmadesse.

Õppekavad

Õppekavade koostamise aluseks on koolitusvajaduse analüüs. Selleks viime vajadusel läbi fookusgrupi intervjuusid, kirjalikke küsitlusi, kaardistame õigusaktides kirjeldatud pädevusprofiile ning võimalusel analüüsime kutsestandardites kirjeldatud kompetentsusprofiile.

Õppekavad on väljundipõhised ja järgivad täienduskoolituse standardis sätestatud struktuuri.

Tunnistused ja tõendid

Tunnistuse väljastame õppijale, kes on saavutanud kõik õpiväljundid. Tunnistused väljastatakse paberkandjal või elektrooniliselt ning selle allkirjastavad Ekskursioonibüroo OÜ juhataja ja koolitaja.

Tõendi täienduskoolituses osalemise kohta väljastame õppijale, kui õpiväljundite saavutamise hindamist ei toimu või hindamisel selgub, et õppija ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendi allkirjastab juhatuse liige ning see väljastatakse alati elektrooniliselt ja üksnes õppija nõudmisel.

Ekskursioonibüroo OÜ peab tõendite ja tunnistuste registrit.

Koolitajad

Koolitajatena on kaasatud oma valdkonna tippspetsialistid, kellel on pikaajaline kogemus täiskasvanute koolitajana. Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemused on kirjeldatud õppekavas. Koolitajad saavad peale koolituse lõppu ülevaate õppijate tagasisideküsitlustest, et analüüsida oma tegevust ning vajadusel kavandada parendustegevusi.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub veebikeskkonnas või füüsilises keskkonnas kontaktõppena.

Koolituste läbiviimiseks kasutatavad õppekeskkonnad on vaheldusrikkad ja alati valitud vastavalt õpiväljunditele, mille õppijad peavad saavutama koolituse lõpuks. Koolitusruumide kvaliteedikriteeriumidena oleme kehtestanud nõuded õhu ja valguse, esitlustehnika, akustika, ergonoomika, ligipääsetavuse ja keskkonnasäästlikkuse osas.

Kui plaanime kasutada õpiväljundite saavutamiseks mittetraditsioonilisi õppekeskkondi, teavitame osalejaid sellest eelnevalt.

Tagasiside

Meie koolitustel suhtlevad õppijad koolitajaga aktiivselt ning tagasiside kogumine osalejatelt toimub kogu koolituse vältel. Lisaks sellele palume nädala jooksul peale koolituse lõppu kõigil õppijatel täita kirjaliku tagasisideküsimustiku, mis sisaldab küsimusi koolituse tulemuslikkuse ja rakendatavuse kohta ning õppijapoolseid parendusettepanekuid edaspidiseks. Kirjaliku tagasisideküsimustiku täitmine on vabatahtlik.