18.10.2023 Ettevõtte õigusruum ja selle kaardistamine

18.10.2023 Ettevõtte õigusruum ja selle kaardistamine

Kas Sa tead, et kõikide ettevõtete õigusruum on erinev? On küll kehtestatud suur hulk kõigile ühesuguseid reegleid ja nõudeid, mis puudutavad juriidilise isiku tegevust üldiselt, kuid nii nagu on unikaalsed kõik ettevõtted, nii kujuneb eriliseks ka nende õigusruum. Targad juhatuse liikmed teevad juba aegsasti enne ühingu asutamist selgeks, millises keskkonnas nad tegutsema asuvad ja milliste mängureeglite täitmiseks tuleb valmis olla. Kui aga juhatus väga arukalt alustanud ei ole, hakkavad need taipamised tulema tegevuste käigus. Loodetavasti leebelt ja mahedalt, aga võib juhtuda, et tuleb ka korralikult vitsad kinni maksta. Mõnikord annavad selle õigel ajal läbi uurimata õigusruumi olemasolust teada järelevalvet teostama saabunud ametnikud, mõnikord nõuavad tõendeid reeglite täitmise kohta kliendid. Ja mõnel kurval juhul läheb õigusruumiga tutvumiseks alles siis, kui keegi on juba kannatada saanud.

Just juhatuse liikmete ülesanne on hoolitseda selle eest, et ühingu tegevus oleks õiguspärane ja otstarbekas. Selleks on vaja kaardistada kõik tegurid, mis ettevõtte õigusruumi mõjutavad ning detailselt ära  kirjeldada kõik põhi- ja tugiprotsessid. Ja sellise väikese ekskursiooni õigusruumis peaks tegema iga kord, kui muutub mõni õigusakt, mis ettevõtte tegevust reguleerib või kui olete ühingu sees tegemas muudatusi oma protsessides. Ja muidugi on juhi ülesanne hoolitseda selle eest, et ka iga töötaja teaks täpselt, milline on tema roll ettevõtte õiguspärase tegevuse tagamisel.

Kui sa tahaksid oma ettevõtte õigusruumi kaardistamise metoodikaga lähemalt tutvust teha, oled väga teretulnud õppima. Koolitusel teeme harjutusi nii näidisettevõtete õigusruumi uurimiseks kui ka oma äri sisemiste ja väliste õigussuhete kirjeldamiseks.

Aeg: 18.10.2023

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koht: veebikeskkond Zoom

Sihtgrupp: praegused ja tulevased ettevõtete juhid

Koolituse tulemusena:

  • oskad analüüsida oma ettevõtte õigusruumi ja tunned ära seda mõjutavad tegurid

  • tunned õigusruumi kaardistamise metoodikat

  • oskad selgitada vajalikke õigusnorme ka oma kolleegidele ning nende täitmist kontrollida

Metoodika

Koolitus sisaldab õigusnormide analüüse, näiteid nende rakendamisest ning harjutusi oma organisatsioonile sobivate lähenemisviiside valikuks.

 

Koolitus toimub Zoom webinari keskkonnas ning osalejatel on võimalus esitada koolitajale kirjalikke küsimusi ja kommentaare. Koolitus salvestatakse ning on registreeritud osalejale järelvaadatav 72 h.

Ajakava ja teemad

9:45 koguneme Zoomi koolitusruumis
10:00 – 11:30
  • ettevõtte õigusruumi elemendid
  • ettevõtte protsesside kirjeldamine
  • praktilised harjutustööd
11:30 – 11:45 paus
11:45 – 13:15
  • õigusnormide otsingud
  • õigussuhete kvalifitseerimine ja dokumenteerimine
  • praktilised harjutustööd
  • järelevalve ja vastutus

Koolitaja

Kaidi Holm on Ekskursioonibüroo OÜ juhataja, juhtiv koolitaja ja nõustaja. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 20-aastane kogemus juhtorganite liikmete jõustamisel.

Kaidi Holm

Koolituse hind

Koolituse hind on 159 € ja koha koolitusgrupis tagab tasutud arve.

Õppijad räägivad

Klient räägib…

Klient räägib 2 …

Event FAQs

Kas ettevõttena võiks käsitleda ka MTÜ-d?

Jah, kindlasti peabki käsitlema ettevõttena sellist MTÜ-d, mille protsesside hulgas on teenuse või toote pakkumine kliendile. Ja siinkohal ei ole oluline, kas teenuse saaja maksab selle eest ise või teeb seda keegi teine (sageli on maksjaks ka riik või KOV).

Kas me peale koolitust tunnistused saame?

Kahjuks mitte :) Kuna koolitusel ei toimu osalejate teadmiste kontrolli ja me ei tea, kas õppekavas märgitud õpiväljundid on saavutatud, siis tunnistusi ei jagata. Küll aga saame koolituse täismahus läbinud õppijatele väljastada tõendi. Selleks tuleb edastada oma tõendisoov aadressile info@ekskursioonibyroo.ee koos infoga, mis kuupäeval ja millisel koolitusel osalesite.

Kohtade arv: 20 (20 vaba kohta)
Lisa kalendrisse
Go to Top