17.01.2024 Lepingute sõlmimine

17.01.2024 Lepingute sõlmimine

Paljude inimeste ettekujutustes on lepingute sõlmimine lihtne ja selge protseduur, kus laua taga istuvad 2 viisakat inimest, kes allkirjastavad lepingu teksti, suruvad kätt ja asuvad siis innukalt kokkulepet täitma.

Tegelikkus on aga selline, et paljudel juhtudel ei ole lepingu osapooltel aimugi, et tavaliste igapäevategevuste käigus on toimunud suure hulga lepingute sõlmimine, mis hea õnne korral saavad siiski probleemideta täidetud. Ei ole ju tavaline, et sõidame käruga mööda poodi ja mõtiskleme müügilepingu sõlmimise teemadel. Ka sünnipäeval ei ole enamasti näha kinkelepingute allkirjastamist – võtame kõik külaliste poolt toodu tänuga vastu ja oleme üsna veendunud, et tundmatu sisuga pakid koos lilledega on võõrandamislepingu esemeks.

Juriidiliste isikute õigussuhetes ei saa tugineda ajalooliselt kujunenud tavadele, oletada, mis võiks olla lepingu teise poole tahe ning loota, et ettekujutus tehingu tingimustest on meie peades ühesugune. Juhatuse liikme poolt ettevalmistatud ja sõlmitud õigussuhted peavad olema selged, dokumenteeritud ja vastama ühingu huvidele.

Juhatuse liige peab teadma, kuidas lepingulisi suhteid ära tunda, kuidas lepingut sõlmida, kuidas hoolitseda, et ühingu huvid oleksid selgelt väljendatud ning ka seda, kuidas lepingu täitmist jälgida ja vajadusel sanktsioone rakendada.

Kui ka Sulle tundub, et lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine väärib lähemat uurimist, siis on see koolitus just õige koht selleks.

Aeg: 17.01.2024

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koht: veebikeskkond Zoom

Sihtgrupp: kõik praegused ja tulevased äriühingu juhatuse liikmed, tegevjuhid ja projektijuhid

Koolituse tulemusena:

  • tead, millised on ühingu õigussuhted

  • oskad eristada erinevaid lepingu liike

  • oskad kriitiliselt lugeda lepingu teksti ja analüüsida lepingute olulisi tingimusi ning oma ühingu huve nende osas

Metoodika

Koolitus sisaldab õigusnormide analüüse, näiteid nende rakendamisest ning harjutusi oma organisatsioonile sobivate lähenemisviiside valikuks. Enne koolituse algust tasuks välja otsida mõned oma ühingu lepingud, mida soovid analüüsida.

 

Koolitus toimub Zoom webinari keskkonnas ning osalejatel on võimalus esitada koolitajale kirjalikke küsimusi ja kommentaare. Koolitus salvestatakse ning on registreeritud osalejale järelvaadatav 72 h.

Ajakava ja teemad

Kellaaeg
9:45 koguneme Zoomi koolitusruumis
10:00 – 11:30
  • võlaõiguse põhimõisted
  • tarbija mõiste ja eristaatus lepingulistes suhetes
  • lepingu vorminõuded
  • võõrandamislepingud
11:30 – 11:45 Paus
11:45 – 13:15
  • teenuse osutamise lepingud
  • töölepingu olemus
  • kasutuslepingud

Koolitaja

Kaidi Holm on Ekskursioonibüroo OÜ juhataja, juhtiv koolitaja ja nõustaja. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 20-aastane kogemus juhtorganite liikmete jõustamisel.

Kaidi Holm

Koolituse hind

Koolituse hind on 159 € ja koha koolitusgrupis tagab tasutud arve.

Õppijad räägivad

Kirjeldus…

Kirjeldus…

Kirjeldus…

Event FAQs

Kas juriidiline isik peab alati lepingu sõlmima kirjalikult või võib olla leping ka suuline?

Võlaõigusseadus jätab lepingu pooltele õiguse ise otsustada, millises vormis leping sõlmida, kui seadus ei näe ette kindlat lepingu vormi. Seega võib vabalt sõlmida ka suulisi lepinguid. Lepingute sõlmimise koolitusel keskendume siiski eelkõige juriidilise isiku õigussuhetele ning siin tuleb lepingu vormi valikul arvestada ka raamatupidamise seaduses sätestatut. Nimelt on raamatupidamiskohustuslane kohustatud dokumenteerima kõik oma majandustehingud. Järelikult on alati vaja sõlmida kirjalik leping, kui tegu on majandustehinguga. Muudel juhtudel on juhatuse liikme ülesanne kaaluda, millised on ühingu huvid erinevate kohustuste ja kokkulepete dokumenteerimiseks ning elu näitab, et kirjalikult sõlmitud kokkulepped on selgemad ja arusaadavamad ning paremini jälgitavad.

Kas me peale koolitust tunnistused saame?

Kuna koolitusel ei toimu osalejate teadmiste kontrolli ja me ei tea, kas õppekavas märgitud õpiväljundid on saavutatud, siis tunnistusi ei jagata. Küll aga saame koolituse täismahus läbinud õppijatele väljastada tõendi. Selleks tuleb edastada oma tõendisoov aadressile info@ekskursioonibyroo.ee koos infoga, mis kuupäeval ja millisel koolitusel osalesite.

Kohtade arv: 20 (20 vaba kohta)
Lisa kalendrisse
Go to Top